Aktualności

„KLON 2017 nagroda główna”

„KLON 2017 nagroda główna”

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie znalazła się w gronie firm nagrodzonych za ekologiczny charakter prowadzonej działalności, skuteczność biznesową oraz za efektywne wdrażanie ważnych dla lokalnych społeczności przedsięwzięć zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, zdobywając nagrodę główną KLON 2017 za innowację ekologiczną inwestycji osiągniętą we współpracy 
z Bankiem Ochrony Środowiska.