Aktualności

Badanie sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok.

Badanie sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok.

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” Spółka Akcyjna w Częstochowie

ul. Srebrna 172/188

 

zaprasza uprawnione podmioty

do składania ofert na

badanie sprawozdania finansowego

za rok obrotowy 2019 i 2020

 

Termin realizacji 31.03.2020 r. i 31.03.2021 r.

  

Oferty należy składać do dnia 23.09.2019 roku na adres Spółki w zamkniętych kopertach  z dopiskiem „BILANS 2019”.

 Oferta powinna:

  1. spełniać warunki określone w art. 66 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późniejszymi zmianami),
  2. zawierać ramowy harmonogram prac (w tym: badanie wstępne),
  3. określać cenę badania,
  4. podawać informacje o firmie (w tym: referencje dot. badania spółek komunalnych).

 

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

 

Informacji udziela Główny Księgowy, tel. (0-34) 361 88 21 w. 155.

Ankieta informacyjna Spółki do pobrania - POBIERZ