Aktualności

Bilans 2019 i 2020 - ogłoszenie o wyborze oferty.

Bilans 2019 i 2020 - ogłoszenie o wyborze oferty.

Ogłoszenie


Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” Spółka Akcyjna 


w Częstochowie ul. Srebrna 172/188


uprzejmie informuje, że dokonano wyboru oferty na

badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020.


Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. oraz za rok obrotowy 2020 sporządzonego na dzień 31.12.2020 r. przeprowadzi Biuro Audytorskie „LEXTON” Kazimierz Lekston z siedzibą w Bukownie.


Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za złożenie ofert oraz zapraszamy do współpracy w latach następnych.