Aktualności

Badanie sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok.

Badanie sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok.

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” Spółka Akcyjna w Częstochowie

ul. Srebrna 172/188

 

zaprasza uprawnione podmioty

do składania ofert na

badanie sprawozdania finansowego

za rok obrotowy 2021 i 2022

 

Termin realizacji 31.03.2022 r. i 31.03.2023 r.

 

 

Oferty należy składać do dnia 19.10.2021 roku na adres Spółki w zamkniętych kopertach  z dopiskiem „BILANS 2021”.

 

 

Oferta powinna:

  1. zawierać gwarancję spełnienia  warunków określonych w art. 66 ustawy o rachunkowości,
  2. zawierać ramowy harmonogram prac (w tym: badanie wstępne),
  3. określać cenę badania,
  4. podawać informacje o firmie (w tym: referencje dot. badania spółek komunalnych).

 

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

 

Informacji udziela Główny Księgowy, tel. (0-34) 361 88 21 w. 155.

Ankieta informacyjna Spółki na stronie internetowej www.wartasa.eu - POBIERZ