Przetargi

Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. przy ul. Srebrnej 172/188 w Częstochowie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w postaci odpadu palnego w ilości do 2000 Mg (kod odpadu 19 02 10)

Przetarg zakończony

Lp. Nazwa załącznika Data Rozmiar
1 Informacja o udzieleniu zamówienia 524 KB