Przetargi

Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego:

Zadanie 1

Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E w roku 2023 dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie.

Zadanie 2

Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E w roku 2023 na potrzeby Toalety Miejskiej w Parku Staszica w Częstochowie.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem internetowym: wartasa.ezamawiajacy.pl

link do postępwoania na platformie:

https://wartasa.ezamawiajacy.pl/pn/wartasa/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList

Przetarg bieżący