Przetargi

Transport ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków Dźbów przy ul. Anyżkowej w Częstochowie do Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Srebrnej 172/188 w Częstochowie.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem internetowym: wartasa.ezamawiajacy.pl

link do postępowania: https://wartasa.ezamawiajacy.pl/pn/wartasa/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList

Przetarg bieżący