Przetargi

Informacja dla Wykonawców.

Procedury o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone są za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej  pod adresem  https://wartasa.ezamawiajacy.pl

Przetarg bieżący