Przetargi

Dostawa kompletnego pojazdu asenizacyjnego przeznaczonego do transportu płynnego osadu ściekowego

Dostawa kompletnego pojazdu asenizacyjnego przeznaczonego do transportu płynnego osadu ściekowego.

Więcej infromacji: https://wartasa.ezamawiajacy.pl

Przetarg bieżący