Aktualności

Komunikat

Komunikat

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie informuje, że decyzją z dnia 14 maja 2018r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu (znak: PO.RET.070.91.2.2018.ZG) został zatwierdzony projekt nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Zgodnie z art. 24 f ust. 1 ustawy o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz. 328), taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Taryfa została ogłoszona w dniu 07 czerwca 2018 r., w związku z czym wejdzie w życie z dniem 15 czerwca 2018 r. 

Zgodnie z art. 24 e ust. 1 i 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfa dostępna jest:

- na stronie internetowej BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/decyzja-po-ret-070-91-2-2018-zg.html),

- na stronie internetowej Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie (http://www.wartasa.eu/5,Akty-Prawne).