Aktualności

Akredytacja laboratorium

Akredytacja laboratorium

           Laboratorium Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. otrzymało od Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego posiada nr AB...
Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie

Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie

           Miasto Częstochowa, wspólnie z Gminą Mykanów, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. oraz Oczyszczalnią Ścieków „WARTA” S.A. realizuje od 2003 roku projekt pn.  „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie...
Firma Bliska Środowisku

Firma Bliska Środowisku

          W dniu  17 stycznia 2007  roku w Warszawie, w Galerii Porczyńskich (Muzeum im. Jana Pawła II) na uroczystej Gali  Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. , reprezentowana przez Edwarda Sokołowskiego (Prezesa Zarządu) i Rafała Lewandowskiego...