Aktualności

WYSTAWA PRZEMYSŁU I ROLNICTWA

WYSTAWA PRZEMYSŁU I ROLNICTWA

            22 maja 2009r.  zostały uroczyście zainaugurowane obchody stulecia Wystawy Przemysłu i Rolnictwa. Inauguracji tej towarzyszyła zorganizowana w pasażu III Alei NMP trzydniowa wystawa dorobku firm regionu częstochowskiego. W wystawie...
ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI

           W dniu  26 maja 2009r. w Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A.  odbyło się uroczyste zakończenie wieloletniej inwestycji pod nazwą  „Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie” . Jej istotnym elementem był projekt pn....
Narodowy Konkurs Ekologiczny - Przyjaźni Środowisku

Narodowy Konkurs Ekologiczny - Przyjaźni Środowisku

          6 lutego 2009 r. w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbyła się Gala Laureatów i Wyróżnionych Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”, konkursu realizowanego pod patronatem Prezydenta RP, podczas której ogłoszeni...
ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY

ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY

           W dniu  22 stycznia 2009r.  miało miejsce uroczyste oddanie inwestycji związanej z uruchomieniem zespołu prądotwórczego pracującego na biogaz. Inwestycja ta została zrealizowana w okresie 7 miesięcy, jej wartość całkowita wynosi ok....
PANTEON POLSKIEJ EKOLOGII

PANTEON POLSKIEJ EKOLOGII

          Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, a także jednostek samorządowych, których działalność proekologiczna (zarówno pod względem realizacji inwestycji, jak i edukacyjnym) przyczynia się do poprawy...
Audit w Laboratorium

Audit w Laboratorium

          W dniu  4 czerwca 2008  w Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Wydziale Technologii i Analiz został przeprowadzony przez Polskie Centrum Akredytacji audit oceniający utrzymanie kompetencji laboratorium w obszarze wykonywania badań...
DNI OTWARTE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „WARTA” S.A.

DNI OTWARTE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „WARTA” S.A.

           W ramach tegorocznego „Tygodnia Czystości Wód” przypadającego na dni 01-06 kwietnia, Oczyszczalnia Ścieków „Warta” S.A. zorganizowała Dni Otwarte 01- 02 kwietnia 2008r.            01 kwietnia odbyło się spotkanie z młodzieżą szkół...
VII MIĘDZYNARODOWY KONKURS EKOLOGICZNY EKO - 2007

VII MIĘDZYNARODOWY KONKURS EKOLOGICZNY EKO - 2007

           Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie wzięła udział w  VII Międzynarodowym Konkursie „EKO – 2007”  na rozwiązania w dziedzinie ochrony środowiska. W Konkursie mogły wziąć udział zarówno osoby fizyczne, jak i prawne ze...